Lekkage? Wij zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen! Bel: 0591 668120 of klik hier

Over deze privacy- en cookieverklaring

Dakdekkersbedrijf Jalving respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij (Dakdekkersbedrijf Jalving BV) uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze website www.jalving.nl.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contactverzoek
Wij zullen de door u via het contactformulier aangeleverde (persoons)gegevens verwerken in het kader van uw contactverzoek.

Offerte aanvraag
Wij kunnen, indien u hiervoor een aanvraag heeft gedaan, per e-mail contact met u opnemen en een offerte toezenden.

Cookies
Verderop in deze verklaring wordt nader toegelicht hoe wij persoonsgegevens verwerken in het kader van cookies op onze website.

Grondslagen voor verwerking
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze i) overeenkomst met u of de ii) behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jalving. Als voor het verwerken van uw persoonsgegevens geen sprake is van de grondslag van gerechtvaardigde belangen, het uitvoeren van een overeenkomst of een andere grond die is uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen wij u iii) toestemming voor de verwerking.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer 

Beveiliging

Jalving heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden bijvoorbeeld persoonsgegevens die u invult op het contactformulier veilig opgeslagen en verzonden. Deze informatie wordt opgeslagen in een datacenter. Deze persoonsgegevens worden tenzij u expliciet toestemming geeft niet gedeeld met derden.

Bewaartermijnen

Jalving bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afronding van die gestelde doelen geldt een bewaartermijn van uiterlijk 12 maanden, zodat we mogelijke vervolgverzoeken en/of eventuele klachten kunnen behandelen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor zover een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Tot slot hebt u altijd het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Jalving behandelt uw verzoek in principe binnen 4 weken.

Contactgegevens

Voor alle vragen, verzoeken en/of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling via 

info@jalving.nl

Dakdekkersbedrijf Jalving
Roald Amundsenstraat 4,
7825 AT Emmen

Inhoudsopgave